Nhất Tâm Piano Khai Trường Chi Nhánh Bình Tân Ưu Đãi 30%

Nhất Tâm Piano Khai Trường Chi Nhánh Bình Tân Ưu Đãi 30%

Nhân dịp khai trương Chi nhánh, Trung tâm Âm Nhạc Nhất tâm Quận Bình Tân GIẢM SỐC: ( Áp dụng từ ngày 3/1/2022 – 15/1/2022 )

Giảm 10% khi đăng ký khóa 1 tháng
Giảm 20% khi đăng ký khóa 3 tháng
Giảm 30% khi đăng ký khóa 6 tháng
Tặng 01 buổi thử miễn phí
Tặng giáo trình khi đăng ký khóa 3 và 6 tháng

0988 532 358