Hành trình 10 năm đào tạo ra những học viên âm nhạc tài năng

NHẤT TÂM

10 Anniversary celebration

Đối với Công Ty Âm Nhạc Nhất Tâm mà nói, 10 năm là một chặng đường đủ để cho Nhất Tâm nhận ra được những giá trị đến từ mồ hôi, công sức của tập thể công ty. Từ đó từng cá nhân trở nên trân quý những thành quả đã đạt được.

Trải qua 10 năm phát triển, Công Ty Âm Nhạc Nhất Tâm đã có những đóng góp không nhỏ cho sự phát triển âm nhạc của các thế hệ sinh sống tại Tp Hồ Chí Minh với khẩu hiệu “Tận Tâm-Quan Tâm -Yên Tâm” nhằm mang lại những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất để làm hài lòng mọi khách hàng.

Với định hướng hoạt động chuyên về lĩnh vực âm nhạc, từ kinh doanh buôn bán các loại nhạc cụ, đặc biệt là Piano, đến các hoạt động giảng dạy chuyên nghiệp cho những môn học nhạc như Piano, Guitar, Violin, Thanh nhạc, Cảm thụ âm nhạc … tạo nên một môi trường sinh hoạt âm nhạc đầy tính chuyên nghiệp và thân thiện.

TRUNG TÂM ÂM NHẠC NHẤT TÂM

Xem thêm thông tin và các hoạt động của Nhất Tâm trên Youtube