Chương Trình Kiểm Tra Định Kỳ

Chương Trình Kiểm Tra Định Kỳ

Buổi kiểm tra định kỳ được tổ chức hằng năm và mỗi năm một lần của trung tâm âm nhạc Nhất Tâm. Qua đây, chúng tôi có thể kiểm định, nhìn nhận lại bao quát về khả năng của mỗi…

0988 532 358