Khóa học Piano cho bé từ 9 tuổi- Level Standard 2A

Khóa học Piano cho bé từ 9 tuổi- Level Standard 2A

Sau khi đã hoàn thành xong 3 khóa căn bản, bé hoàn toàn có thể tự tin để học tiếp tục chương trình nâng cao ở level Standard 2A . Lộ trình 3 tháng tiếp theo sẽ giúp bé chuyên sâu hơn về lý thuyết âm nhạc, khả năng tự tin xử lý  bài nhạc.

Nội dung khóa học : Giáo trình Piano trẻ em Standard 2A 

 • * Khoá Sol: Si3 -> Si5
 • Khóa Fa: Si2->Mi3
 • Hình nốt mới: nốt móc đơn.
 • Dấu luyến, dấu nối, dấu lặng (tròn, trắng, đen)
 • Dấu hóa (dấu hóa bất thường và dấu hóa cố định)
 • Dấu nhắc lại và khung thay đổi.
 • Sắc thái: legato, non legato, staccato, marcato, f, p, mf, mp, cresc, dim, mắt ngỗng (dấu lưu), tenuto.
 • Thuật ngữ chỉ tốc độ: Allegro, Moderato, Andante

Các điểm lý thuyết bổ sung:

 • Thuật ngữ chỉ tốc độ, thuật ngữ chỉ sắc thái
 • Tập trung vào hợp âm (hợp âm chồng và hợp âm rải), lặng đơn
 • Damper Pedal (cách sử dụng pedal)

Học phí:

 • Khóa học Piano nâng cao : 4.200.000 / 3 tháng ( 2 buổi/ tuần)
 • Liên hệ tư vấn:
  Địa chỉ:
  CN1: 282G Nguyễn Trọng Tuyển Phường 10 Quận Phú Nhuân TPHCM
  CN2: 02 Hoa Huệ, Phường 7 Quận Phú Nhuận TPHCM
0988 532 358