Zalo: 0988 532358 Skype: linpnt

Hoạt động và sự kiện
Kids Music Chương trình học âm nhạc tốt nhất cho trẻ từ 3 - 6 tuổi tại Nhất Tâm Piano Chi nhánh Tân Phú (Buổi học 02)
Cập nhật ngày: 29/12/2017
Kids Music Chương trình học âm nhạc tốt nhất cho trẻ từ 3 - 6 tuổi tại Nhất Tâm Piano Chi nhánh Tân Phú (Buổi học 02)

 Một số hình ảnh tại buổi học Kids Music tại Nhất Tâm Piano Chi nhánh Tân Phú


Hình 01: Kids Music


Hình 02: Kids Music


Hình 03: Kids Music