Zalo: 0988 532358 Skype: linpnt

Thông báo từ Nhất Tâm
Thông báo Lịch nghỉ tết dương lịch 2018
Cập nhật ngày: 22/12/2017
Trung tâm Âm nhạc Nhất Tâm Thông báo Lịch nghỉ tết dương lịch 2018

 Trung tâm Âm nhạc Nhất Tâm thông báo lịch nghỉ tết dương lịch:

- Tất cả Giáo viên và Học viện được nghỉ tết Dương lịch 01 ngày (thứ 2 ngày 01/01/2018)

- Ngày 02/01/2018 Giáo viên và Học viên học lại bình thường

- Xem chi tiết tại đây