Zalo: 0988 532358 Skype: linpnt

Thông báo từ Nhất Tâm
Thông báo Lịch khai giảng mở lớp tăng cường nhạc lý dành cho người lớn và trẻ em
Cập nhật ngày: 19/09/2017
Trung tâm Âm nhạc Nhất Tâm thông báo Lịch khai giảng mở lớp tăng cường nhạc lý dành cho người lớn và trẻ em


 

 

 

Trung tâm Âm nhạc Nhất Tâm Piano Thông báo mở lớp "Tăng cường Nhạc lý dành cho người lớn và trẻ em"

 

 

 

 

Để các bạn tiếp cận với nhạc lý cơ bản, nhằm mục đích trau dồi kiến thức và kỹ năng âm nhạc một cách đầy đủ nhất. Trung tâm âm nhạc Nhất Tâm chiêu sinh lớp học nhạc lý. Buổi học kéo dài 30 phút, học phí chỉ với 150.000đ/ 4 buổi 1 tháng.


 

 

 

 

Ngày khai giảng: Thứ 3 (01/08/2017) lúc 17g00

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian học: 17g00 – 17g30

 

 

 

 

 

 

 

Tháng

 

 

 

Khóa học

 

 

 

Học phí

 

 

 

01 tháng

 

 

 

 

1 buổi/ tuần – 30 phút

 

 

 

 

150.000đ/ 4 buổi

 

 

 

 

 

Đăng ký ghi danh hằng ngày tại các chi nhánh của Trung tâm âm nhạc Nhất Tâm.

 

 

 

 

Trung tâm âm nhạc Nhất Tâm rất vui mừng được đón tiếp các bạn!